1. Агульнае мовазнаўства
 2. Айчынная дзіцячая літаратура
 3. Актуальныя аспекты методык выкладання спецыяльных дысцыплін
 4. Антычная літаратура
 5. Антычная літаратура і літаратура эпохі Сярэдневечча і Адражэння
 6. Арфаграфічны практыкум
 7. Беларускае мовазнаўства
 8. Беларуская дыялекталогія
 9. Беларуская мова
 10. Беларуская мова (прафесійная лексіка)
 11. Беларуская дзіцячая літаратура
 12. Беларуская літаратура
 13. Вусная народная творчасць
 14. Выразнасць педагагічнага маўлення
 15. Выразнае чытанне
 16. Гісторыя беларускага і замежнага мовазнаўства
 17. Гісторыя беларускай літаратуры
 18. Гісторыя беларускай літаратуры XI-XVI стст.
 19. Гісторыя беларускай літаратуры XVII-XVIII стст.
 20. Гісторыя беларускай літаратуры XIX стагоддзя
 21. Гісторыя беларускай літаратуры Нашаніўскага перыяду
 22. Гістарычная граматыка
 23. Гістарычная граматыка беларускай мовы
 24. Гісторыя старажытнарускай літаратуры і літаратуры XVIII ст.
 25. Гісторыя зарубежнай літаратуры (Сярэдневечча, Адраджэнне, XVIII ст.)
 26. Гісторыя зарубежнай літаратуры
 27. Гісторыя зарубежнай літаратуры XIX ст.
 28. Гісторыя беларускай мовы
 29. Гісторыя рускай літаратуры першай паловы XIX ст.
 30. Гісторыя рускай літаратуры і літаратурнай крытыкі
 31. Гісторыя рускай літаратурнай мовы
 32. Гісторыя рускай мовы
 33. Дзелавая руская мова
 34. Дзіцячая літаратура
 35. Зарубежная дзіцячая літаратура
 36. Культура маўлення
 37. Лексіка, фразеалогія, лексікаграфія, марфеміка, словаўтварэнне (Модуль «Сучасная беларуская літаратурная мова – 1»)
 38. Лексіка, фразеалогія, лексікаграфія, марфеміка, словаўтварэнне (Модуль «Сучасная руская літаратурная мова – 1»)
 39. Лінгвістычны аналіз мастацкага тэксту
 40. Літаратурная крытыка
 41. Марфалогія (іменныя часціны мовы) (модуль «Сучасная беларуская літаратурная мова 2»)
 42. Марфалогія (дзеяслоў, прыслоўе, службовыя часціны мовы) (модуль «Сучасная беларуская літаратурная мова 2»)
 43. Марфалогія (іменныя часціны мовы) (модуль «Сучасная руская літаратурная мова 2»)
 44. Марфалогія (дзеяслоў, прыслоўе, службовыя часціны мовы) (модуль «Сучасная руская літаратурная мова 2»)
 45. Методыка выкладання беларускай мовы
 46. Методыка выкладання беларускай літаратуры
 47. Методыка выкладання беларускай мовы і літаратурнага чытання
 48. Методыка выкладання беларускай мовы і літаратуры
 49. Методыка выкладання рускай мовы і літаратурнага чытання
 50. Методыка выкладання рускай літаратуры
 51. Методыка выкладання рускай мовы
 52. Модуль «Гісторыя рускай літаратуры другой паловы XIX ст.»
 53. Педагагічная рыторыка
 54. Практыкум па арфаграфіі і пунктуацыі беларускай мовы
 55. Практыкум па арфаграфіі і пунктуацыі рускай мовы
 56. Практыкум па выразным чытанні
 57. Руская дзіцячая літаратуры
 58. Руская літаратура
 59. Руская мова
 60. Руская мова як замежная
 61. Рыторыка
 62. Справаводства
 63. Стараславянская мова
 64. Стылістыка беларускай мовы
 65. Сусветная дзіцячая літаратура
 66. Сусветная літаратура XVII-XIX стст.
 67. Сусветны літаратурны працэс
 68. Сучасная беларуская літаратурная мова
 69. Сучасная беларуская літаратурная мова і стылістыка
 70. Сучасная беларуская мова
 71. Сучасная руская літаратурная мова
 72. Тэорыя літаратуры
 73. Тэорыя мовы
 74. Уводзіны ў літаратуразнаўства
 75. Уводзіны ў мовазнаўства
 76. Уводзіны ў славянскую філалогію
 77. Фанетыка, фаналогія, арфаэпія, графіка, арфаграфія (Модуль «Сучасная беларуская літаратурная мова – 1»)
 78. Фанетыка, фаналогія, арфаэпія, графіка, арфаграфія (Модуль «Сучасная руская літаратурная мова – 1»)