п/п

Тэма навуковага даследавання

Адказныя за выкананне

1

Мастацкая канцэпцыя асобы і тыпалогія характараў у беларускай прозе 1-й трэці XX ст.

Белая А.І., прафесар кафедры, доктар філалагічных навук, дацэнт

2

Камунікацыйныя стратэгіі ў працэсе ўніверсітэцкага педагагічнага ўзаемадзеяння

Гацко А.М., старшы выкладчык

3

Профессионально-ориентированный учебный текст

Голуб І.А., старшы выкладчык

4

Деятельность филиала кафедры филологии как один из путей повышения качества образовательного процесса в УВО

Ермаловіч Н.У., старшы выкладчык

5

Эстэтычны ідэал літаратуры Беларусі першай паловы XIX стагоддзя

Косціна Ж.В., старшы выкладчык

6

Профессионально-ориентированный учебный текст

Пракоф’ева Л.В., старшы выкладчык

7

Актывізацыя сасмастойнай навукова-даследчай і творчай дзейнасці навучэнцаў па філалагічных дысцыплінах

Пучынская Т.М.,  загадчык кафедры, кандыдат педагагічных навук, дацэнт

8

Лексіка-семантычныя і прагматыка-стылістычныя асаблівасці перадачы рускіх навукова-тэхнічных тэрмінаў на беларускую мову

Томчык Д.С., старшы выкладчык

9

Формирование аналитико-интерпретационных исследовательских умений педагогов гуманитарного профиля

Чуносава І.С., дацэнт кафедры, кандыдат педагагічных навук

10

Стылістычная дыферэнцыяцыя лексікі сучаснай беларускай літаратурнай мовы

Шавель В.М., старшы выкладчык

11

Интерактивные технологии развития мотивации к изучению белорусской литературы у старшеклассников

Шлег А. У., выкладчык