1. Агульнае мовазнаўства
 2. Беларускае мовазнаўства
 3. Беларуская дыялекталогія
 4. Беларуская мова
 5. Беларуская мова (культура маўлення)
 6. Беларуская мова (прафесійная лексіка)
 7. Беларуская анамастыка
 8. Вусная народная творчасць
 9. Выразнасць педадагічнага маўлення
 10. Гістарычная граматыка беларускай мовы
 11. Гісторыя беларускай літаратуры
 12. Гісторыя беларускай мовы
 13. Гісторыя рускай літаратуры і літаратурная крытыкі
 14. Дзіцячая літаратура
 15. Культура маўлення
 16. Лінгвістычны аналіз мастацкага тэксту
 17. Літаратурнае краязнаўства
 18. Літаратурная крытыка
 19. Методыка выкладання беларускай мовы
 20. Методыка выкладання беларускай літаратуры
 21. Методыка выкладання беларускай мовы і літаратурнага чытання
 22. Методыка выкладання беларускай мовы і літаратуры
 23. Методыка выкладання рускай мовы і літаратурнага чытання
 24. Практыкум па арфаграфіі і пунктуацыі беларускай мовы
 25. Практыкум па арфаграфіі і пунктуацыі рускай мовы
 26. Практыкум па выразным чытанні
 27. Руская вусная народная творчасць
 28. Руская мова
 29. Руская мова як замежная
 30. Рыторыка
 31. Справаводства
 32. Стараславянская мова
 33. Сусветны літаратурны працэс
 34. Сучасная беларуская літаратурная мова
 35. Сучасная беларуская літаратурная мова і стылістыка
 36. Сучасная беларуская мова
 37. Сучасная руская літаратурная мова
 38. Тэорыя літаратуры
 39. Уводзіны ў літаратуразнаўства
 40. Уводзіны ў мовазнаўства