1. Агульнае мовазнаўства
 2. Айчынная дзіцячая літаратура
 3. Антычная літаратура
 4. Арфаграфічны практыкум
 5. Беларускае мовазнаўства
 6. Беларуская дыялекталогія
 7. Беларуская мова
 8. Беларуская мова (прафесійная лексіка)
 9. Беларуская анамастыка
 10. Беларуская дзіцячая літаратура
 11. Вусная народная творчасць
 12. Выразнасць педадагічнага маўлення
 13. Выразнае чытанне
 14. Гістарычная граматыка беларускай мовы
 15. Гісторыя беларускай літаратуры
 16. Гісторыя беларускай літаратуры XI-XVI стст.
 17. Гісторыя беларускай літаратуры XVII - XVIII стст.
 18. Гісторыя старажытнарускай літаратуры і літаратуры XVIII ст.
 19. Гісторыя рускай літаратуры першай паловы XIX ст.
 20. Гісторыя беларускай мовы
 21. Гісторыя рускай літаратуры і літаратурная крытыкі
 22. Дзіцячая літаратура
 23. Зарубежная дзіцячая літаратура
 24. Культура маўлення
 25. Лексіка, фразеалогія, лексікаграфія, марфеміка, словаўтварэнне (Модуль "Сучасная беларуская літаратурная мова - 1")
 26. Лексіка, фразеалогія, лексікаграфія, марфеміка, словаўтварэнне (Модуль "Сучасная руская літаратурная мова - 1")
 27. Лінгвістычны аналіз мастацкага тэксту
 28. Літаратурная крытыка
 29. Методыка выкладання беларускай мовы
 30. Методыка выкладання беларускай літаратуры
 31. Методыка выкладання беларускай мовы і літаратурнага чытання
 32. Методыка выкладання беларускай мовы і літаратуры
 33. Методыка выкладання рускай мовы і літаратурнага чытання
 34. Педагагічная рыторыка
 35. Практыкум па арфаграфіі і пунктуацыі беларускай мовы
 36. Практыкум па арфаграфіі і пунктуацыі рускай мовы
 37. Практыкум па выразным чытанні
 38. Руская мова
 39. Руская мова як замежная
 40. Рыторыка
 41. Справаводства
 42. Сусветны літаратурны працэс
 43. Сучасная беларуская літаратурная мова
 44. Сучасная беларуская літаратурная мова і стылістыка
 45. Сучасная беларуская мова
 46. Сучасная руская літаратурная мова
 47. Тэорыя літаратуры
 48. Уводзіны ў літаратуразнаўства
 49. Уводзіны ў мовазнаўства
 50. Уводзіны ў славянскую філалогію
 51. Фанетыка, фаналогія, арфаэпія, графіка, арфаграфія (Модуль "Сучасная беларуская літаратурная мова - 1")
 52. Фанетыка, фаналогія, арфаэпія, графіка, арфаграфія (Модуль "Сучасная руская літаратурная мова - 1")