Кантакты

Адрас: г. Баранавічы, вул. Паркавая, 62, аўд. 404/1

Заг. кафедры: Пучынская Таццяна Міхайлаўна

Cлужб. тэл.: (8163)48-73-98 (заг. кафедры)

E-mail: kaf.philogy@barsu.by

Рэжым работы: 8.30–17.30, абед 13.00–14.00

Напрамкі НДР

п/п

Тэма навуковага даследавання

Адказныя за выкананне

1

Мастацкая канцэпцыя асобы і тыпалогія характараў у беларускай прозе 1-й трэці XX ст.

Белая А.І.,
прафесар кафедры,
кандыдат педагагічных навук

2

Камунікацыйныя стратэгіі ў працэсе ўніверсітэцкага педагагічнага ўзаемадзеяння

Гацко А.М.,
выкладчык

3

Практические пособия для студентов-иностранцев нефилологических специальностей «Русский язык как иностранный: истории и рассказы о великих и знаменитых людях»

Голуб І.А.,
старшы выкладчык

4

Формирование коммуникативных компетенций студентов средствами курса “Русский язык”

Ермаловіч Н.У., 
старшы выкладчык

5

Усходняя літаратурная традыцыя ў беларускай літаратуры ХІХ-пач. ХХ ст.

Косціна Ж.В., 
старшы выкладчык

6

Формирование культурологической грамотности студентов из числа иностранных граждан посредством анализа текста

Несцяровіч Т.І.,
старшы выкладчык

7

Организация самостоятельной работы студентов из числа иностранных граждан на занятиях по русскому языку как иностранному

Пракоф’ева Л.В.
старшы выкладчык

8

Вывучэнне твораў сучаснай беларускай прозы ў нацыянальным і міжкультурным кантэксце

Пучынская Т.М.,
загадчык кафедры,
кандыдат педагагічных навук, дацэнт,

9

Індывідуальна-аўтарскія неалагізмы ў мове сучаснай беларускай літаратуры

Солахаў А.В.,
дацэнт, кандыдат філалагічных навук

10

Лексіка-семантычныя і прагматыка-стылістычныя асаблівасці перадачы рускіх навукова-тэхнічных тэрмінаў на беларускую мову

Томчык Д.С.,
старшы выкладчык

11

Межкультурные и национальные аспекты творчества И.А. Бунина

Фянчук А.М., 
старшы выкладчык,
кандыдат філалагічных навук

12

Коммуникативная реализация средств выразительности педагогической речи как фактор повышения мотивирующей направленности обучения

Чуносава І.С.,
старшы выкладчык

13

Стылістычная дыферэнцыяцыя лексікі сучаснай беларускай літаратурнай мовы

Шавель В.М.,
старшы выкладчык

14

Деривационная категория фазовости в русском и белорусском языках

Шарэц Ю.В.,
выкладчык

 

Галасаванне

Якія формы кіруемай самастойнай работы для студэнтаў лепш прымяняць на занятках выкладчыкам кафедры?