Кантакты

Адрас: г. Баранавічы, вул. Паркавая, 62, аўд. 404/1

Заг. кафедры: Пучынская Таццяна Міхайлаўна

Cлужб. тэл.: (8163) 68 01 59 (заг. кафедры)

E-mail: kaf.philogy@barsu.by

Рэжым работы: 8.30–17.30, абед 13.00–14.00

Спіс асноўных публікацый выкладчыкаў кафедры

За апошнія 5 гадоў выкладчыкамі кафедры апублікавана звыш 300 навуковых артыкулаў і тэзісаў, у якіх асветлены пытанні гісторыі беларускай і рускай літаратуры, сучаснай беларускай літаратурнай мовы, методык выкладання беларускай і рускай мовы і літаратуры.

Выкладчыкамі кафедры апублікаваны наступныя манаграфіі:

 

 1. Белая, А. І. Людзі адной зямлі: тыпалогія і паэтыка характараў у беларускай прозе першай трэці ХХ стагоддзя: манаграфія. — Баранавічы : РВА БарДУ, 2010. — 410 с.
 2. Белая, А. І. Герой. Асоба Характар : Мастацкая персаналогія ў беларускай прозе першай трэці XX стагоддзя». — Баранавічы : РВА БарДУ, 2012. — 517, [3] с. — 110 экз.
 3. Белая, А.І. Абрысы роднага: нацыянальныя локусы культуры ў беларускай прозе “эпохі рубяжа”: манаграфія /А.І. Белая ; М-ва адукацыі Рэсп. Беларусь, Баранавіцкі дзяржаўны ўніверсітэт. — Баранавічы: БарДУ, 2015. — 206 с.

 

Найбольш значныя вучэбна-метадычныя выданні кафедры за апошнія гады:

 

 1. Вучэбна-метадычны комплекс па вучэбнай дысцыпліне «Беларуская мова» (раздзел «Марфалогія» : тэмы «Службовыя часціны мовы», «Выклічнік») для спецыяльнасцей:1-01 02 02-04 Пачатковая адукацыя. Беларуская мова і літаратура;1-01 02 02-06 Пачатковая адукацыя. Фізічная культура; 1-01 02 02-09 Пачатковая адукацыя. Сацыяльная педагогіка [Тэкст] / аўт.-склад.: Г. М. Канцавая, В. М. Шавель, М. В. Швед. ― Баранавічы : РВА БарДУ, 2013. — 136 [4] с. — 99 экз.
 2. Головко, Ж.А. Методика преподавания русского языка и литературного чтения [Текст] : практ. рук. для студентов учреждений высш. образования пед. специальностей : в 4 ч. / сост. Ж. А. Головко. — Барановичи : РИО БарГУ, 2013. — Ч. 2 : Литературное чтение: классное и внеклассное. — 167 с.
 3. Нам засталася спадчына [Тэкст] : практ. кіраўніцтва для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі / распрацавалі: Г.І. Ваўчок [і інш.]. — Баранавічы : РВА БарДУ, 2014. — 113 с. + 2 электр. опт. дыск (CD-R). — Сістэм. патрабавання : ІМВ РС 486 (рэкамендавана Pentium або вышэй).
 4. Вучэбна-метадычны комплекс у электроннай форме па вучэбнай дысцыпліне «Беларуская мова» (раздзел «Марфалогія»: тэмы «Службовыя часціны мовы», «Выклічнік») для спецыяльнасцей: 1-01 02 02-04 Пачатковая адукацыя. Беларуская мова і літаратура; 1-01 02 02-06 Пачатковая адукацыя. Фізічная культура; 1-01 02 02-09 Пачатковая адукацыя. Сацыяльная педагогіка [Электронны рэсурс] / аўт.-склад.: Г.М. Канцавая, В.М. Шавель, М.В. Швед. ― Баранавічы : РВА БарДУ,2014. — Электрон. апт. дыск (CD-R); 12 см.
 5. Канцавая, Г.М. Беларуская мова : (Раздзел «Марфалогія» : тэмы «Дзеяслоў як часціна мовы», «Дзеепрыметнік як форма дзеяслова», «Дзеепрыслоўе як форма дзеяслова», «Прыслоўе як часціна мовы», «Безасабова-прэдыкатыўныя словы (катэгорыя стану)», «Мадальныя словы») [Тэкст] : вучэбна-метадычны комплекс для студэнтаў спецыяльнасцей:1-01 02 02-04 Пачатковая адукацыя. Беларуская мова і літаратура;1-01 02 02-06 Пачатковая адукацыя. Фізічная культура; 1-01 02 02-09 Пачатковая адукацыя. Сацыяльная педагогіка / Г. М. Канцавая, В. М. Шавель, М. В. Швед. ― Баранавічы : РВА БарДУ, 2015. — 185 [3] с. — 99 экз.
 6. Ермалович, Н.В. Русский язык: синтаксис простого предложения: практикум / Н.В. Ермалович ; М-во образования Респ. Беларусь, Барановичский государственный университет. — Барановичи : БарГУ, 2015. — 47 с.
 7. Головко, Ж.А. Возразите вежливо, или Речевой этикет на каждый день : практ. пособие / Ж.А. Головко, Н.В. Ермалович ; М-во образования Респ. Беларусь, Барановичский государственный универистет. — Барановичи : БарГУ, 2015. — 121 с.
 8. Косціна Ж.В. Вывучэнне творчасці Яна Чачота : практыкум / Ж. В. Косціна; М-ва адукацыі Рэсп. Беларусь, Баранавіцкі дзяржаўны ўніверсітэт. — Баранавічы : РВА БарДУ, 2015. — 42 с.
 9. Марфалогія: іменныя часціны мовы : электронны вучэб.-мет. комплекс для студэнтаў пед. спецыяльнасцей устаноў выш. адукацыі / Г. М. Канцавая, В. М. Шавель, М. В. Швед. ― Баранавічы : БарДУ, 2016.

 

 

Галасаванне

Якія формы кіруемай самастойнай работы для студэнтаў лепш прымяняць на занятках выкладчыкам кафедры?