Кантакты

Адрас: г. Баранавічы, вул. Паркавая, 62, аўд. 404/1

Заг. кафедры: Пучынская Таццяна Міхайлаўна

Cлужб. тэл.: (8163)48-73-98 (заг. кафедры)

E-mail: kaf.philogy@barsu.by

Рэжым работы: 8.30–17.30, абед 13.00–14.00

Міжнародны кангрэс славістаў

З 20 па 27 жніўня на Філалагічным факультэце Бялградскага ўніверсітэта (Сербія) працаваў XVI Міжнародны кангрэс славістаў, у якім удзельнічалі каля 1000 вучоных з 43 краін свету, члены Сербскай Акадэміі навук, прадстаўнікі ўрада і розных міністэрстваў Рэспублікі Сербія, члены дыпламатычных місій. Беларускую дэлегацыю ўзначальваў член Міжнароднага камітэта славістаў акадэмік Аляксандр Лукашанец.


Міжнародны кангрэс славістаў-філолагаў адбываецца рэгулярна з 1929 года. 22 жніўня дэлегатаў XVI кангрэса вітаў у сваёй рэзідэнцыі Прэзідэнт Сербіі Аляксандр Вучыч, а пасля ўрачыстай цырымоніі закрыцця ўдзельнікі Кангрэса былі прыняты ў мэрыі Бялграда.

У рамках гэтага маштабнага навуковага форуму прайшлі плянарныя пасяджэнні, вялася актыўная, насычаная праца па наступных тэматычных напрамках: «Мова», «Літаратура, культура, фальклор», «Пытанні славістыкі», «Спецыяльныя тэмы з’езда». Адбываліся пасяджэнні камісій, акрэдытаваных пры МКС, круглыя сталы, прэзентацыі праектаў і публікацый, былі арганізаваны выставы. Працавалі 115 секцый, 32 тэматычныя блокі, прадстаўлена 25 прэзентацый.

У складзе беларускай дэлегацыі былі двое вучоных з Брэстчыны. Баранавіцкі дзяржаўны ўніверсітэт прадстаўляла прафесар кафедры філалогіі Алена Белая.

Адпаведна плану работы секцыі «Славянскія літаратуры і культуры ў супастаўляльнай, міжлітаратурнай і інтэркультуральнай перспектыве» яна выступіла з дакладам «Эстэтыка-філасофскія дамінанты класічнага тыпу доктара і іх трансфармацыі ў славянскіх літаратурах ХХ стагоддзя», а таксама прыняла ўдзел у разнастайных мерапрыемствах праграмы кангрэса. На выставе славістычных публікацый усіх краін-удзельніц кангрэса была прадстаўлена і манаграфія А. Белай «Абрысы роднага: нацыянальныя локусы культуры ў беларускай прозе «эпохі рубяжа». Наступны, XVII Міжнародны кангрэс славістаў павінен адбыцца ў 2023 годзе ў Парыжы.

 
Разам з «Маладосцю»

22 мая 2018 г. у сувязі з 65-годдзем часопіса «Маладосць» у зале новых паступленняў бібліятэкі БарДУ адбылася творчая сустрэча выкладчыкаў кафедры філалогіі, студэнтаў, супрацоўнікаў бібліятэкі, настаўнікаў, вучняў школ з рэдакцыяй і аўтарамі перыядычнага выдання.

Галоўны рэдактар часопіса Святлана Дзмітрыеўна Воцінава пазнаёміла прысутных з цікавымі старонкамі гісторыі выдання, распавядала пра жыццё яго знакамітых рэдактараў і аўтараў, чые творы змяшчаюцца на старонках «Маладосці».

Сваімі назіраннямі пра сучасны літаратурны працэс, успамінамі пра калег па пяру, працу ў часопісе «Маладосць» падзяліўся Уладзімір Пятровіч Саламаха — лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь, празаік, крытык, публіцыст, кінасцэнарыст. Цікавасць выклікала прэзентацыя яго мастацкай кнігі «…І няма шляху чужога», куды ўвайшлі сацыяльна-псіхалагічныя аповесці. Эмацыянальна чытала свае вершы, успамінала студэнцкія гады А. Ючкавіч, чые творы друкуюцца ў часопісе «Маладосць».

Сустрэча выклікала цікавасць з боку студэнтаў, будучых настаўнікаў, якія змаглі асабіста сустрэцца з прадстаўнікамі творчай інтэлігенцыі, атрымаць юбілейны нумар «Маладосці» з аўтографамі яго аўтараў.

 
Республиканская олимпиада по русскому языку для иностранных студентов

Назаров Алексей, студент I курса группы ИЯ-11 факультета славянских и германских языков учреждения образования «Барановичский государственный университет», успешно выступил на Республиканской олимпиаде по русскому языку для иностранных студентов и получил грамоту в номинации «За точность в выражении мыслей».

Поздравляем Алексея и желаем успехов на избранном пути!

 
Диалог культур состоялся!

Ежегодно профессорско-преподавательский состав кафедры филологии Барановичского государственного университета организует проведение олимпиады по русскому языку среди иностранных студентов в форме образовательного проекта, направленного  на развитие мультикультурной компетенции студентов университета во внеаудиторной деятельности в рамках учебной дисциплины «Русский язык как иностранный».

27 апреля в БарГУ состоялся заключительный этап Олимпиады по русскому языку для иностранных студентов, который в этом году проходил под названием «Диалог культур». Организаторами мероприятия стали И.А. Голуб, А.Н. Гоцко, Л.В. Прокофьева, Ю.В. Шарец, И.С. Чуносова.

В ходе мероприятия белорусские студенты и иностранные студенты из Камеруна, Китая, Сирии, Туркменистана и Турции рассказали о символике национальной одежды, выступили с дефиле в национальных костюмах, приняли участие в интерактивном блиц-опросе. Искренний отклик зрителей получили выступления участников конкурса творческих работ «Расскажи мне о твоей стране. Мне очень хочется о ней услышать», которые презентовали сочинения о Родине.

Спонтанные высказывания финалистов Олимпиады оценивало жюри конкурса, в лице председателя: Н.Н. Кругляковой, декана факультета славянских и германских языков; членов жюри — О.Н. Фенчука, кандидата филологических наук, старшего преподавателя кафедры филологии; Н.В. Ермалович, старшего преподавателя.

По результатам выступления награждены студенты:

  1. Бабаев Сулейман, ИЯ-11 — диплом I степени.
  2. Ёлдашова Хатиджа, ПХ-11 — диплом II степени.
  3. Батыров Баймырат, ИСТ-11 — диплом III степени.

Грамотами за участие отмечены финалисты олимпиады: Абдулаев Амаль, М-31; Алаиди Маджит (факультет довузовской подготовки); Ножончанг Леонель, ИСТ-11; Нургелдиев Мухаммед, ПХ-11; Сабурова Нилуфар, ИЯ-21; Союнов Бегенч, ИЯ-21; Юсупов Азамат, ИЯ-12.

Ярким и колоритным моментом мероприятия стали народные белорусские, туркменские, китайские игры, в которых активно участвовали все присутствующие. Традиционная рубрика образовательного проекта «О русском — интересно» в этот раз приняла форму лингвистической игры с живым языковым материалом, русскими фразеологизмами и скороговорками.

Следует отметить, что значимость образовательного проекта «Диалог культур» (авторы И.А. Голуб, И.С Чуносова) отмечена в Открытом региональном конкурсе инновационных педагогических идей «Воспитание без наступания» в номинации «Лучшая идея реализации воспитательного потенциала в рамках учебной дисциплины».

Кафедра филологии выражает искреннюю благодарность преподавателю китайского языка Нин Дзюньдзе, всем студентам и слушателям подготовительного отделения факультета довузовской подготовки, принявшим участие в реализации образовательного проекта «Диалог культур».

 
Навукова-даследчая работа

Навуковая дзейнасць кафедры арганізавана па агульнакафедральнай навукова-даследчай тэме «Тэарэтыка-метадалагічныя і метадычныя аспекты сучаснага вывучэння і выкладання славянскіх моў і літаратур»:

IV квартал 01.07.2019 - 30.09.2019  - Абагульненне і ацэнка вынікаў даследавання.

Вынікі:

1. Удзел у навукова-даследчым праекце

Пададзена заяўка на конкурс праектаў фундаментальных навуковых даследаванняў у секцыю Навуковага савета БРФФД па тэмах «Литературное кольцо Барановичского региона» и «Коды культурной памяти в творческом наследии И. А. Бунина: биографический и социально-исторический контекст». Навуковы кіраўнік — дацэнт кафедры філалогіі, кандыдат філалагічных навук, Фянчук А.М.

2. Рэалізацыя камерцыйных паслуг

Арганізацыя адаптацыйных курсаў па рускай мове як замежнай. Рэалізацыя манаграфіі прафесара кафедры філалогіі Белай А.І. «Беларуская проза».

3. Публікацыі па тэме

Belaya A. Two souls as a philosophical, psychological and aesthetic phenomenon of transitional epoch (based on Belarusian prose of the first third of the 20th century / A. Belaya // GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2019: CENTRAL ASIA : матэрыялы V Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі (Т. 1). — Астана, 2019. — С. 376–380. Косціна, Ж. В. Русаізм у творчасці Яна Чачота / V Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2019:CENTRAL ASIA»: матэрыялы V Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі «GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2019:CENTRAL ASIA», VIII том, Астана — 2019 — С. 274 —278. Дзіцячая літаратура: электронны вучэбна-метадычны комплекс для студентаў пед. спецыяльнасцей / А.М. Фянчук. — Баранавічы, 2019 (у друку).

Навукова-метадычны патэнцыял кафедры накіраваны на рэалізацыю вышэйакрэсленага напрамку прафесійнай і даследчай дзейнасці, дазваляе ажыццяўляць філалагічную падрыхтоўку студэнтаў у культураадпаведным адукацыйным асяроддзі. Яго нацыянальны і міжкультурны кантэксты натуральна прадвызначаны самім профілем навучання студэнтаў-філолагаў — будучых настаўнікаў беларускай і рускай мовы і літаратуры. Вылучэнне рэгіянальнага кантэксту абумоўлена актуалізацыяй сацыяльнай рэгіянальнай палітыкі ў Рэспубліцы Беларусь, а таксама неабходнасцю вывучэння рэгіёна як гісторыка-культурнай каштоўнасці, што ў поўнай меры адносіцца да Баранавіцкага рэгіёна.

 

 
« ПерваяПредыдущая12345СледующаяПоследняя »

Страница 5 из 5

Галасаванне

Якія формы кіруемай самастойнай работы для студэнтаў лепш прымяняць на занятках выкладчыкам кафедры?